KonkurrencereglerKonkurrence reglerKonkurrencen vind en gratis ridelektion med springrytteren Rolf-Göran Bengtsson i samarbejde med NIVO, handler om at ryttere uanset niveau, forudsætning og alder får mulighed at tage del af Rolf-Görans unikke kundskaber.


Ved at du deltager i konkurrencen accepterer du konkurrencereglerne. Den, som deltager i konkurrencen, accepterer også de beslutninger som RidersEvent vil træffe vedrørende vindere, ændring af konkurrencens løbetid, oplæg, gennemførelsen eller andet som omhandler konkurrencen, som definitive og slutlige. RidersEvent forbeholder sig den eksklusive ret til at udelukke deltagere i konkurrencen, hvis RiderEvent mistænker at denne bryder mod reglerne, snyder eller på anden måde prøver at få utilbørlige fordele eller sabotere konkurrencen.


For information om hvordan RidersEvent håndterer dine personoplysninger, se vores integritetspolicy her. RidersEvent forbeholder sig ret til ikke at udlevere præmien, hvis deltageren ikke opfylder vilkårene i konkurrencen.Præmien kan ikke byttes mod kontanter eller udnyttes ved andet tilfælde end det datum og plads, som findes oplyst i konkurrencereglerne.RidersEvent forbeholder sig ret til at hvornår som, aflyse, ændre eller flytte på konkurrencen inklusive præmie, hvis det findes en grund til, hvorfor konkurrencen ikke kan gennemføres.RidersEvent forbeholder sig ret at løbende tilpasse informationen om konkurrencen, hvis dette er nødvendigt.Periode for konkurrencen


Konkurrencen løber fra den 13. november 2019 t.o.m. 15. december 2019


Ansvarlig for konkurrencen. :
RidersEvent
Ambrosgården 1
423 56 Torslanda

Begrænsninger


RidersEvent er ikke ansvarlig for de deltagendes mulighed for at deltage i konkurrencen eller om deltagende meget begrænset af enhver grund uden for RidersEvents rimelige kontrol, herunder uden begrænsning


  • unøjagtige, ufuldstændige, afbrudte, forsinkede eller på anden måde udeladte oplysninger forårsaget af webstedets bruger, hans eller hendes computerudstyr, computersoftware eller andet teknisk udstyr, der bruges til at gennemføre konkurrencen.
  • Problemer eller anden teknisk funktionalitet hos teleoperatøren eller dens udstyr til telefoni og / eller SMS-trafik.
  • Fejl i Internet-onlinesystemet og / eller ISP's dataudstyr og / eller computerprogrammer, mislykkede og / eller ufuldstændige e-mail-funktionalitet hos systemudbyderen eller deltageren på grund af tekniske problemer og / eller stor trafikbelastning på Internettet eller webstedet og / eller en kombination deraf.
  •  Skade eller fejl, der kan forekomme på deltagernes og / eller andres computerudstyr, computerprogrammer og / eller lagrede data som følge af deltagelse i konkurrencen.
  • Ændret lovgivning, der påvirker konkurrenceorganisation og -implementering, regeringsbeslutninger eller anden lignende begivenhed.
  • Konkurrencegevinst, dens værdi, funktion, layout og / eller udførelse.

I samarbejde med: 

© Copyright.  All Rights Reserved. www.godebakterier.dk